Category: Teknik Bilgiler

indir-1.jpg

Sıcak Daldırma Galvaniz Ocağı

450 ˚C Derecede maden sıcaklığı ile çalışan sıcak daldırma galvaniz ocakları çinkonun özel bir potanın içinde ergitilerek metallerin içine daldırılması işlemidir.Pota çevresi homojen ısıtılarak potanın ısınması sağlanır.Isınan potanın içindeki çinko ergiyerek kullanıma hazır hale gelir.Bu işlemi gerçekleştirmek için sıvı veya gaz yakıtları kullanılır.Elde edilen ısı enerjisine karşı koyacak ve ısı enerjisini dışarı kaçırmayacak izolasyon dizaynı yapılır.Bu işlemleri yaparken kullanacağımız refrakter kaliteleri yukarıdaki gibi olması uygundur. 

korel-aluminyum-17-ton-fırın-78-1200x900.jpg

Alüminyum Ergitme Fırını

Alüminyum ergitme fırınları maden sıcaklığı 650˚C de çalışan fırınlardır.Maden sıcaklığına bakılarak adlanılmaması gereken fırınlardır.Cehennemlik sıcaklıkları 1200˚C leri bulan fırınlardır.Maden bölgesi Alüminyum ergiğinin refrakter üzerindeki kimyasal ve fiziksel etkileri yüksektir.Refrakter seçimi yapılırken ergiği itici refrakterlerin seçilmesi önemlidir.Isı kaybı açısından izolasyon detayları önemlidir.hareketli fırınlar olması nedeniyle refrakter montaj detayları çok dikkat isteyen bir konudur.

Ateş Refrakter

Ateş Refrakter isminden de anlaşıldığı
üzere ateşle refrakterleri karşılaştırarak her
iki tarafada zarar vermeden ısı enerjisini en
verimli kullanabilir hale getirebilmek üzere
kurulmuş bir firmadır. Firmamız refrakter
malzemelerin tedarikini yaparak
müşterilerimize; yerinde ve zamanında
kaliteli ürünleri, en uygun fiyata sunacaktır.

153529652864051063

EnglishTurkey