Yükleniyor...

Tıbbi Atık İmha Sistemi

Cihaz aşağıda belirtilen bölümlerden meydana gelmiştir;

 • YÜKLEME ÜNİTESİ
 • ÖN YANMA HÜCRESİ
 • SON YANMA HÜCRESİ
 • BACA GAZI ARITMA SİSTEMİ
 • TOZ TUTUCU
 • ISI DEĞİŞTİRİCİ
 • SIVI YIKAMA SİSTEMİ
 • KİMYASAL EKLEME SİSTEMİ
 • BACA GAZI FANI
 • BACA GAZI FİLİTRESİ (TORBA FİLTRE)
 • BACA
 • KONTROL PANELİ
 • PNÖMATİK SİSTEM

1.  YÜKLEME ÜNİTESİ

Tamamen otomatik ve PLC kontrollü dizayn edilmiştir. Sistem, ön yükleme konteynırı ve bunu dolduran konveyor sisteminden oluşmuştur. Ön yükleme sonunda; fırın ön kapağı açılır ve iticilerle atık fırının içerisine gönderilir. Her saat 3-6 adet yükleme yapılabilmekte ve böylece yakma kapasitesine ulaşılabilmektedir.

2.  ÖN YANMA HÜCRESİ

Ön yanma hücresi; yükleme kapağı, kül boşaltma kapağı, brülörler ve patlama kapağından meydana gelmiştir. Yanma hücresi içi ısıya dayanıklı refrakter ile kaplanmış, gövdesi çelik şase üzerine çelik saçtan kapaklar ile kapanmıştır. Yanma odasında oluşan ısı özel izalasyon malzemesi sayesinde dışarıya çıkmamakta böylece ısı kayıpları minumuma indirgenmektedir. Bu bölümdeki kül boşaltma kapağı, yanma sonunda oluşan küllerin boşaltılması için kullanılır. Her hangi bir nedenle cihaz içinde oluşan ani gaz hacim yükselmesi, patlama kapağı vasıtasıyla bertaraf edilmiş olur.

3.  SON YANMA HÜCRESİ

Yanma hücresi içi ısıya dayanıklı refrakter ile kaplanmıştır. Yanma odasında oluşan ısı özel izalasyon malzemesi sayesinde dışarıya çıkmamakta böylece ısı kayıpları minumuma indirgenmektedir. Bu bölümde bulunan müdahale kapağı, bakım esnasında son yanma hücresine girmek için kullanılır ve sızdırmazlığı tam olarak sağlanmış iki sıkıştırıcı kol ile açılıp kapanmaktadır. Son yanma hücresi sadece ön yanma hücresinden gelen gazların yakılmasında kullanılır. Genel prensip piroliz (az oksijenli ortamda yüksek ısıyla ayrıştırma ve karbonlaştırma) metodudur. Bu metotta atıklar 900oC sıcaklıkta ön yanma hücresinde ayrıştırılıp imha edilirler. Piroliz olayı sonunda oluşan pirogaz özel donanımlı yanma odasında 1.5-3 m/s hızla, 1200oC derece sıcaklıkta taze hava verilerek imha edilir. Brülör kumandası elektronik kontrol sistemine bağlanmıştır. Sensörler sayesinde yanma odası sıcaklığı ölçülmekte ve brülöre çalışma komutu verilmektedir.

4.  BACA GAZI ARITMA SİSTEMİ

4.1 TOZ TUTUCU (SİKLON)

En yaygın kullanılan toz ayırma sistemi siklonlardır. Siklon, son yanma hücresinden çıkan gazların içerisinde bulunan iri partikülleri tutmak için kullanılır. Siklon, silindirik bir gövde, tozların toplandığı konik bir taban ve yukarıdaki silindire gazın girişini ve dönme hareketini sağlayan bir giriş yapısından oluşmaktadır.

4.2.    ISI DEĞİŞTİRİCİ

Isı değiştirici, son yanma hücresinden çıkan 1200oC sıcaklıktaki gazları filtre ünitesine girmeden soğutmak ve filtre ünitesinden çıkan gazları bacadan atmadan önce ısıtmak için kullanılır.

4.3.    SIVI YIKAMA SİSTEMİ

Sıvı Yıkama Sistemi 2 adet yıkama kulesinden oluşmaktadır. I. yıkama kulesinde su ile yıkanan baca gazı, II. yıkama kulesinde oluşan ağır metaller bazik çözeltide yıkanır. Yıkama üniteleri korozyona ve asitlere karşı dayanıklı malzeme ile imal edilmiş. Gerektiğinde yıkama sıvılarının donmaması için yıkama hücrelerinin altına elektrikli ısıtıcılar konulabilmekte ve su sıcaklığının düşmesi sensörler tarafından hissedilerek elektrikli ısıtıcılar devreye girmektedir. Buharlaşmadan dolayı eksilen su bir flatör vasıtasıyla yıkama tankları içine sevk edilmektedir. Yıkama 2 adet pompa ile sağlanmakta ve kapalı devre çalışmaktadır.

4.4.    KİMYASAL EKLEME SİSTEMİ

Baca gazlarında bulunan dioksin, furan ve metalleri tutmak için baca gazına toz kimyasallar eklemek gereklidir. En önemli ağır metaller cıva, çinko, kadmiyum ve kurşundur. Bu maddeler ön yanma ve son yanma hücrelerinde yüksek ısılarda buharlaşabilmektedirler. Fakat, yanma sisteminden sonra ısının düştüğü durumlarda yoğuşurlar ve çapları 0,5 mikrondan küçük tanecikleri oluştururlar. Bunları bertaraf etmek için baca gazına reaktörden çeşitli kimyasal karışımlar püskürtülmektedir. Pnömatik olarak çalışan bu sistemde kapağı açılabilir bir tank içine konan toz halindeki kimyasallar, özel bir sistemle baca gazı içine sevk edilir. Bu işlem kontrol ünitesi sayesinde otomatik dozajlanarak yapılır.

4.5.    BACA GAZI FANI

Radyal vantilatörlü tek emişli kayış kasnak tahrikli, bilyalı yataklı, yatakları yüksek ısıda zarar görmemesi için özel mil soğutmalı, fan içinde oluşabilecek partikülleri temizleyebilmek için temizleme kapaklı ve çelikten imal edilir. Baca gazı fanı, yüksek ısıda çalışacak şekilde dizayn ve imal edilmektedir.

4.6.    BACA GAZI FİLTRESİ (TORBA FİLTRE)

Ağır metalleri tutan kimyasal karışım hacimce büyür ve torba filtrenin gözeneklerinden geçemeyerek burada tutulur. Böylece karışımın baca gazı ile atmosfere sürüklenmesi engellenmiş olur.

5.   BACA

Kuru ve sıvı filtrelerden geçip temizlenen çevreye zararsız gazlar, baca gazı emisyon değerlerini sağlayarak dışarıya verilir.

6.   KONTROL PANELİ

Sistemin bütün parçalarının çalışması ve kontrolü, PLC sistemi ile idare edilir. Sistem çıkan arıza ve aksaklıkları görüntülü olarak haber verir.

Değerlendirme

 • Atıkların hacmi %98 oranında küçülür. Sadece ağırlığın % 3-7 arasında yanmayan malzemelerden oluşan ve herhangi risk arz etmeyen tehlikesiz atık sınıfına giren kül kalır.
 • Tüm mikroskobik canlılar (Hepatit B, HIV, vb.) tamamen yok
 • Kullanımı kolay ve güvenlidir.
 • Yanma sonucu oluşan ısıdan enerji elde
 • Ekonomik ve uzun ömürlüdür.
 • Yanma verimi %99.99’dur.
 • Çok büyük alana ihtiyaç göstermez. Tehlikeli atıklar dışarıya çıkmadan imha edilmiş
 • Yedek parça temini ve servis problemi
 • Sistem PLC ile tam otomatik olarak kontrol edilmekte, tüm bilgiler ekranda görülmektedir. Böylece işletmeci personel hataları ortadan kaldırılmıştır.
 • Yaş ve kuru filtre sayesinde istenmeyen zararlı gazlar tutulur.
Test

Form Gönderimi

Tamam

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ